גיוון והכלה בתעסוקה ובאקדמיה

תחום גיוון והכלה בתעסוקה ובאקדמיה מפתח, מכשיר, מלווה ומטמיע כלים מהפסיכולוגיה החברתית של יחסים בין קבוצות בשתי זירות: התעסוקה והאקדמיה. אנו מפתחים מודלים והתערבויות בעזרת כלים מבוססי מחקר, אבחון ומדידה, המציעים המשגה אינטגרטיבית והוליסטית של הכלה ומקדמים גיוון באמצעות שינויי עומק רגשיים, תודעתיים והתנהגותיים.

המהלכים שלנו בזירת התעסוקה

המהלכים שלנו בזירת התעסוקה מכוונים להשפיע על מעסיקים כמו גם על מחפשי עבודה, ולכן אנו פועלים יחד עם שותפים בעלי השפעה רחבה בשדה. במסגרת פעילות זו אנו מפתחים התערבויות וכלים ומכשירים אלפי נשות ואנשי משאבי אנוש, מנהלות ומנהלים בעשרות חברות כדי לסייע להם ליישם גיוון והכלה הלכה למעשה: לאתר, לגייס ולקלוט עובדות ועובדים מקבוצות שונות ומגוונות ולהטמיע פרקטיקות ניהוליות מכילות.

 

 

המהלכים שלנו בזירת האקדמיה

המהלכים שלנו בזירת האקדמיה – מרחב שהוא לא פעם המקום הראשון שבו א.נשים מקבוצות שונות נפגשים באופן אינטנסיבי ולאורך זמן – מכוונים להשפיע על קובעי מדיניות במוסד, על הסגל המינהלי, סגל ההוראה והסטודנטים. אנו מבקשים להשפיע באופן חיובי על היחסים בין סטודנטיות.ים מקבוצות שונות בקמפוס, ובכך לעצב את עולם התעסוקה העתידי ואף להשפיע על היחסים בין הקבוצות בחברה כולה.

 

ההתערבויות וההכשרות שלנו

בשדה התעסוקה המגוונת אנו מציעים התערבויות, הכשרות, תהליכי אבחון ומדידה, וכן כלים יישומיים הנוגעים לשלבים השונים במחזור חיי העובד.ת בנושאים:

 

איתור מועמדים

גיוס מגוון

קליטה מיטבית

ניהול צוות מגוון

תקשורת מסרים ארגונית

קידום גיוון והכלה

 

התמודדות בתקופות של משבר
ביחסים (או משבר ביטחוני)

 

 

במרחב הקמפוסים באקדמיה אנו מציעים הכשרות והתערבויות בנושאים:

 

 

קידום יחסים מכבדים ושוויוניים בין סטודנטיות.ים מקבוצות שונות בתחומי הכיתה

המשגה של הכלה במוסד האקדמי

כלי מדידה של תחושת ההכלה

 

ניהול שיח בתקופות של משבר ביחסים

פיתוח וניסוח תגובות מוסדיות אפקטיבית בעיתות של משבר ביחסים

 

 

 

 

תשתיות פסיכו-חברתיות

בסיסי הידע שפותח באקורד בתחום התעסוקה,
לרבות מודלים ומאמרים הממשיגים ומתארים את החיבור שבין התיאוריה לפרקטיקה.

 

 

תוצרים

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מנהלת התחום, עינת לוי

 

 

שלחו דוא״ל