ימים לאומיים

לקראת הימים הלאומיים – הבאים השנה בעיתוי רגיש במיוחד  – מפרסם מרכז אקורד מדריך  להתמודדות עם האתגרים שימים אלה מציפים בארגונים שבהם עובדים יהודים וערבים.

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ויום העצמאות – הוא יום הנַכְּבָּה עבור אזרחים ערבים רבים – מציפים כמה מהסוגיות הרגישות והמורכבות ביותר שמאפיינות את היחסים בין יהודים וערבים בישראל, לרבות במקומות עבודה. השנה מודגשת מורכבות זו ביתר שאת, מכיוון שערב יום הזיכרון חופף את עיד אל פטר המציין את סיומו של חודש הרמדאן. לכך מתווספים המתיחות הבטחונית עקב רצף הפיגועים, וכן ציון שנה לאירועים האלימים שפקדו את החברה הישראלית במאי 2021. שילוב כל הגורמים האלה יכול לייצר מתיחות בין עובדים יהודים וערבים.

המדריך כולל תיאור של השינויים הרגשיים והתודעתיים שמאפיינים תקופה זו, כמו התחדדות הזהות הקבוצתית הלאומית וההפרדה בין "אנחנו" ל"הם"; וכן עקרונות מנחים והמלצות קונקרטיות שנועדו לסייע למנהלות ומנהלים להתמודד עם האתגרים שמעוררים הימים הלאומיים בארגונים מגוונים.

לצפייה בסרטון >>

לקריאת המדריך >>

رابط للدليل >>