מגמות ביחסי יהודים וערבים בעקבות ההסלמה

חודש מאי 2021 סימן נקודת שפל אלימה ביחסים בין האזרחים היהודים והערבים בישראל. בעקבות זאת נרתמנו במרכז אקורד – פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי לערוך מחקר שביקש לזהות את העמדות, את הרגשות ואת הדעות של יהודים וערבים אלה כלפי אלה בתקופה שאחרי ההסלמה. 

המחקר כלל שלוש מדידות חוזרות בקרב מדגם ארצי (בהן דוגמים את אותם משיבים לאורך זמן), במטרה לזהות מגמות שינוי בעמדות, רגשות ותפיסות של יהודים וערבים, אלה כלפי אלה, לאחר האירועים במאי 2021.  

מרכז אקורד הינו ארגון אקדמי-חברתי ייחודי, החותר לפתח ולהנגיש ידע מדעי וחדשני בפסיכולוגיה חברתית, כדי לקדם יחסים שוויוניים, סובלניים ומכבדים בין הקבוצות החברתיות והאתניות השונות בחברה הישראלית, ובין החברה הישראלית לחברות השכנות במרחב. 

המחקר בוצע בהובלת קבוצת חוקרות וחוקרים -  יארא נאסר, לי אלדר טל אוריאן הראל, וד"ר יוסי חסון. 

 

מדידה שלישית – דצמבר 2021

המדידה השלישית נערכה בחודש דצמבר 2021, כשבעה חודשים לאחר אירועי מאי. מדידה זו כללה את אותם משיבים מהחברה היהודית והערבית אשר נדגמו במחקר של חודש יולי וספטמבר (355 יהודים ו-295 ערבים, לאחר נשירת חלק מהמשיבים).

ממצאי המדידה מצביעים על מגמות שינוי מעורבות בין המדידה הראשונה, שערכנו בחודש יולי, לזו השלישית של ספטמבר. בחלק מההיבטים, כמו מידות הכעס והאמפתיה שחשות הקבוצות זו כלפי זו, יחסי יהודים-ערבים נמצאים במגמת התאוששות לאחר ההסלמה במאי 2021. ממצאי המחקר מראים כי התאוששות זו קשורה במספר גורמים, כמו עבודה משותפת ומפגש חיובי בין הקבוצות. מנגד, נראה שישנם רגשות עמוקים - שנאה ופחד - שלא התאוששו גם עם חלוף חצי שנה, וכן תחושת אי אמון אשר אף נמצאת במגמת עלייה בקרב יהודים וערבים כאחד.

רגשות ותפיסות שליליות אלו עלולים להעיד על מה שקורה מתחת לפני השטח ועל הצעדים הנדרשים כדי לחסן יחסים בין יהודים לערבים מפני השפעתם של אירועי הסלמה.

למצגת ממצאי המחקר- דגימה שלישית דצמבר 2021 וסיכום ממצאי שלוש המדידות

הקלטה של הוובינר- דגימת דצמבר 2021 וסיכום ממצאי שלוש המדידות 

סיכום - יחסי יהודים-ערבים ב-2021

 

מדידה שנייה- ספטמבר 2021 

המדידה השנייה נערכה בחודש ספטמבר 2021, כארבעה חודשים לאחר אירועי מאי. מדידה זו כללה את אותם משיבים מהחברה היהודית והערבית אשר נדגמו במחקר של חודש יולי (401  יהודים ו-397 ערבים לאחר נשירה של חלק מהמשיבים). 

ממצאי המדידה מצביעים על מגמות שינוי מעורבות בין המדידה הראשונה, שערכנו בחודש יולי, לזו השנייה של ספטמבר. מצד אחד, הממצאים מצביעים על מגמות חיוביות של שינוי בקרב יהודים וערבים: עלייה במוטיבציה לקרבה ובמידת האמפתיה וירידה במידת הכעס כלפי הקבוצה השנייה. מצד שני, ישנן מגמות שליליות בקרב ערבים: עלייה במידת הפחד, באי האמון ובשנאה כלפי יהודים. 

המחקר גם מעלה ממצאים מרתקים וחדשניים לגבי  הקשר בין עבודה של יהודים וערבים במקומות עבודה מגוונים (שבהם עובדים גם יהודים וגם ערבים) לבין עמדות ותפיסות לגבי הקבוצה השנייה. 

לממצאי המחקר – דגימה שנייה ספטמבר 2021 והשוואה לדגימת יולי 2021

 

מדידה ראשונה- יולי 2021  

המדידה הראשונה, שנערכה באמצע חודש יולי 2021, העלתה מספר ממצאים קשים ברגשות ובייחוסים של כל צד כלפי הצד השני בעקבות האירועים האלימים, אך יחד עם זאת גם מספר ממצאים מעודדים, בעיקר על המתרחש בערים המעורבות ועל הרצון להתקרב זה אל זה. 

המחקר נערך על מדגם יהודי וערבי של כ-1,000 משיבים (500 בכל צד), בין התאריכים 13-22 ביולי 2021 – חודשיים לאחר "אירועי מאי". המדגמים שוקללו באופן שמשקף את האוכלוסיות מבחינת מגדר, גיל, נטייה פוליטית ורמת דתיות. מרבית המשיבים הגיעו מערים לא מעורבות (יהודים – כ-77%, ערבים - כ-79%) ומקצת מערים מעורבות (יהודים – כ-23% וערבים – כ-21%). 

הממצאים של המחקר קשים ומעוררי דאגה וקוראים לנו לפעולה. אבל אל לנו לאבד תקווה. על סמך הממצאים יש ביכולתנו לזהות את מרחבי ההשפעה הרלוונטיים ביותר לשיפור יחסי ערבים-יהודים: הנרטיבים והרגשות כלפי חיים משותפים, העמדות הקשורות לחינוך ולילדים, העמדות הקשורות לשילוב בתעסוקה והעמדות כלפי מדיניות לקידום חיים משותפים. 

מצגת מורחבת של הממצאים – דגימת יולי 2021

כתבה שפורסמה בידיעות אחרונות ב- 27/9/21

אינפוגרפיקה מסכמת של הממצאים – דגימת  יולי 2021

מצגת שהוצגה בוובינר - דגימת יולי 2021

הקלטה של הוובינר- דגימת יולי 2021