אקורד בתקשורת

נדבך פעילות אחד של המרכז עוסק בהעשרת השדה בתובנות מבוססות-מחקר מתחומים, כגון: התמודדות אפקטיבית עם  גזענות, שכנוע והנעה לפעולה, הפחתת סכסוכים בין-קבוצתיים, ובקידום התודעה לגבי חשיבותם עבור פעילות הארגונים. נדבך פעילות נוסף מספק תהליך ליווי פרטני מתמשך לארגונים, שבמהלכו מזוהים תחומי פעילות בעלי פוטנציאל להיתרם במיוחד כתוצאה מאימוץ נקודת מבט פסיכו-חברתית. 

ידיעות מובילות

מאגר ידיעות

מעוניינים לצפות בחדשות נוספות עלינו?
ריכזנו עבורכם את כל החדשות שנעשו עלינו במהלך השנים