צפי לעלייה באחוז המצביעים בחברה הערבית

28 פברואר, 2020

סקר שנערך על ידי צוות המחקר במרכז אקורד בחן את דפוסי ההצבעה הצפויים של ערבים אזרחי ישראל בבחירות הקרובות. הסקר מעלה שורת ממצאים דרמטיים באשר לצפי ההשתתפות, וכן לגבי הסוגיות החברתיות המרכזיות המעסיקות ציבור זה.

באשר להשתתפות בבחירות הקרובות, נראית מגמת עלייה דרמטית בכוונתם של אזרחים ערבים להגיע לקלפי ולהצביע, וביתר שאת בקרב אלו שלא נטלו חלק בסיבוב הקודם. הדבר בא לידי ביטוי בקרב חתכים שונים באוכלוסיה, שנבדקו, בין השאר, בהיבטים גילאיים, גיאוגרפים ומגדריים.

סוגיית האלימות והבטחון האזרחי בחברה הערבית נתפסת כסוגייה החשובה ביותר עבור רוב משתתפי הסקר. את המקום השני בקרב הגברים המשתתפים תפס חוק הלאום, בעוד בקרב הנשים ניצבת סוגיית מערכת החינוך הערבי כשנייה בעדיפות. בהמשך מדורגים יוקר המחייה, עוני ואבטלה, ו- דיור, אדמה והריסת בתים כנושאים נוספים אך משניים בחשיבותם.

חשיבות נושאים לטיפול בחברה הערבית לפי מגדר

 

שינויים דרמטיים במגמות המוטיבציה להצבעה

סוגיית אזרחותם של אזרחי ישראל הערבים החיים באזור המשולש עלתה לאחרונה לכותרות לאחר פרסומה של ״עסקת המאה״ של נשיא ארה״ב, במסגרתה עלתה האופציה של העברה של תושבי המשולש להיות אזרחים של המדינה הפלסטינית המוצעת בהסכם זה. ייתכן  שהתנגדותם לתכנית עוררה מוטיבציה בקרב קבוצה זו, שבמובהק נראה כי אלה מתוכה שלא הצביעו בסבב הבחירות הקודם, ינהגו אחרת במערכת הבחירות הנוכחית:

  • 46% מקרב תושבי המשולש שלא הצביעו במערכת הבחירות הקודמת, הביעו את כוונתם להצביע בסבב הבחירות הנוכחי;
  • 19% מתוכם השיבו כי הם עדיין מתלבטים;
  • רק 35% מקרב תושבי המשולש שלא הצביעו בסבב הקודם, השיבו כי גם בפעם הזו לא יצאו להצביע.

כוונת הצבעה בחברה הערבית לפי אזור גיאוגרפי

 

שינויים דומים נרשמו גם בקרב תושבי ערים מעורבות, תושבי הנגב והגליל:

  • 34% מתושבי הערים המעורבות שלא הצביעו  בסבב הבחירות הקודם, השיבו כי בפעם הזו בכוונתם להצביע; 18% מהם השיבו כי עודם מתלבטים, ו- 48% דבקים בעמדתם ולא יצביעו גם בסבב זה.
  • 56% מתושבי הנגב שלא הצביעו בפעם הקודמת, השיבו כי בפעם הזו יצאו להצביע; 8% מתלבטים, ורק 36% מהם לא יצביעו גם בפעם הזו.
  • 41% מתושבי הגליל שלא הצביעו בפעם הקודמת, השיבו כי בפעם הזו יצביעו; 11% מתלבטים ו- 48% הכריזו שגם בפעם הזאת לא יצביעו.


מובילת המחקר, ד"ר רנא עבאס: "הסקר חושף שינוי ביחס להשתתפות בבחירות בחברה הערבית. ניתוח הנתונים מעלה כי בחברה הערבית מסתמנת נכונות הולכת וגוברת לגבי השתתפות בבחירות שקשורה לכך שערבים מתחילים לראות עצמם כגורם משמעותי שיכול להשפיע על המתרחש בפוליטיקה הישראלית.  ממצא זה נמצא באופן ברור בקרב הדור הצעיר שבו רוב גדול ממי שנמנע מלהצביע עד כה, החליט כעת להשתתף בבחירות הקרובות".

כוונת הצבעה בחברה הערבית לפי גיל

 

המחקר נערך באמצעות סקר טלפוני שכלל 1254 משתתפים בקרב האוכלוסיה הערבית בישראל, בעלי זכות הצבעה ונערך על ידי חברת סטאטנט. הסקר כלל 56% גברים, 44% נשים; 57% מהם תושבי הגליל, 15% מאזור המשולש, 6% מהנגב ו- 22% תושבי ערים מעורבות.
תקופת הרצת הסקר - 24.1.2020-15.2.2020

 

צוות המחקר מונה את ד"ר רנא עבאס, טל אוריאן הראל, יוסי חסון, ופרופ' עירן הלפרין.

לקריאת כל ממצאי המחקר >> מצגת הצבעת ערבים בחירות מרץ 2020