מערכי שיעור ללמידה מקוונת או ללמידה בכיתה בימי קורונה

המערכים שלפניכם פותחו עם פרוץ משבר הקורונה פותחו במטרה לתת מענה מותאם ואיכותי למורים ולאנשי חינוך בכלל מול אתגרי הלמידה מרחוק. המערכים מיועדים לתלמידי תיכון ונוגעים בסוגיות אקטואליות העולות בימים אלו ומאפשרים מבט חדשני מתחום היחסים בין קבוצות מעולם הפסיכולוגיה החברתית. במטרה להקל את השימוש בהם, המערכים בנויים ומוכנים ונותר רק ללמוד אותם ולהעביר אותם בכיתה.

המערכים פותחו על ידי מרכז אקורד באוניברסיטה העברית. המרכז  מפתח ומנגיש ידע אקדמי חדשני בפסיכולוגיה חברתית, במטרה לקדם יחסים שוויוניים, סובלניים ומכבדים בין הקבוצות החברתיות והאתניות בחברה הישראלית. בתחום החינוך המרכז מפתח פרקטיקות פסיכו-חברתיות לקידום חינוך לשותפות בבתי הספר ובמסגרות חינוכיות  שונות, בהתבסס על ידע ותכנים מבוססי מחקר יישומי.

מערכי השיעור פותחו במסגרת תחום החינוך לשותפות במרכז אקורד, שפועל בשיתוף פעולה עם הגופים הבאים: המטה לחינוך אזרחי ולחיים משותפים – משרד החינוך, קרן לאוטמן, מינהל החינוך בתל אביב-יפו ומיזם תקווה ישראלית (מיזם משותף של בית הנשיא וקרן לאוטמן).

מערכי השיעור הותאמו ותורגמו לערבית והותאמו לחינוך בלתי פורמלי

לכל שאלה, חידוד או הצעה לשיפור נשמח אם תפנו אלינו בכתובת המייל - anat.yona@mail.huji.ac.il

לפניכם המערכים הבאים:

קבוצות בלב הסערה

מערך השיעור "קבוצות בלב הסערה" מתמקד בשלושה "אחרים", קבוצות בישראל אליהן מופנית אצבע מאשימה בגין המשבר: החברה הערבית, החברה החרדית והמפגינים בבלפור. קבוצות אלו עומדות במרכזו של השיח הציבורי והפוליטי ומשמשות מוקד לשיח אלים וגזעני ברשתות. המערך מציף את התפיסות הסטריאוטיפיות אודות קבוצות אלו, ומציג תמונה מורכבת שלהן. זאת במטרה לערער את התפיסה שלהן כמקשה אחת  ולקדם חשיבה ביקורתית ביחס לאופן בו אנו מקבלים וצורכים מידע עליהן.

PDF iconקבוצות בלב הסערה - יחידת לימוד

PDF iconקבוצות בלב הסערה - מצגת מלווה 

אי-שוויון בימי הקורונה

מטרת המערך היא להעלות מודעות לנקודות העיוורון שלנו ביחס לקבוצות שונות בחברה, בעת ההתמודדות עם משבר הקורונה. המשבר מציב קשיים רבים ומצריך דרכי התארגנות חדשות במרחב הפיזי (הסתגרות בבתים) והלימודי (למידה מרחוק), ולכן יש חשיבות מיוחדת לחשיפה לאתגרים של הקבוצות המוחלשות בחברה, ולשימור החוסן החברתי באמצעות פעולה אקטיבית. על בסיס זה, המערך מעודד יוזמות של התלמידים לגלות אחריות, לראות מצוקות שלעיתים נעלמות מעינינו, ולפעול כדי לשנות מצבים של אי שוויון.

PDF iconאי שיוויון בימי הקורונה - יחידת לימוד

PDF iconאי שיוויון בימי הקורונה - מצגת מלווה

חגים ומועדים בימי הקורונה

במדינת ישראל מתגוררים אזרחים יהודים וערבים שציינו חגים ואירועים משמעותיים בצל משבר הקורונה. המשבר אילץ קבוצות וקהילות רבות לשנות מהותית את האופן שבו הן מציינות את חגיהן. דרישת הריחוק הפיזי מונעת התכנסויות חברתיות שלרוב מהוות "אבן פינה" בציון החגים והמסורות (ארוחות משפחתיות גדולות, טקסים רבי משתתפים ועוד). מערך השיעור הנוכחי מדגים את גמישותן של קבוצות חברתיות ויכולתן לבטא ולשמור על זהותן גם בתקופה הדורשת מהן שינויים רבים. המערך ממחיש גם כיצד האתגר המשותף יכול להוות בסיס לסולידריות בין קבוצות.

PDF iconחגים ומועדים בימי הקורונה - מערך שיעור

PDF iconחגים ומועדים בימי הקורונה - מצגת מלווה

חרדים מחרדים: סיקור הציבור החרדי בתקשורת במשבר הקורונה

המערך נועד לתת מענה לדילמה ולאתגר מורכבים: מחד, הצורך לתת לגיטימציה לתחושת כעס המתעוררת אל מול התנהגויות ודפוסים של מיעוט בחברה החרדית, המעמידים בסכנה בריאותית את כלל החברה (ובכלל זה את הציבור החרדי) וחובת ההוקעה שלהן. מאידך, הצורך להתמודד עם הזיהוי השגוי של התנהגות זו עם כלל הציבור החרדי, תוך קיבוע והעצמה של יחס סטריאוטיפי כלפיו. באמצעות שאילת שאלות והצגת תמונה מורכבת, ניתן להפחית סטריאוטיפים ביחס לציבור החרדי ובמקביל להדגיש את החיבורים בין קבוצות בהתמודדות אל מול האיום המשותף לכולנו >>

PDF iconיחידת לימוד - הצגת הציבור החרדי בתקשורת בזמן משבר הקורונה

PDF iconייצוג תקשורתי וסטריאוטיפים - מצגת מלווה

שותפים במאבק נגד הקורונה:
מה ניתן ללמוד מצוותי הרפואה בהם עובדים יחד ערבים ויהודים בעת משבר הקורונה?

מערך זה חושף ובוחן לעומק את השותפות האמיתית שקיימת בין יהודים וערבים בצוותי הרפואה במערכת הבריאות, ואת היתרונות של שותפות בין חברי קבוצות שונות שפועלים יחד. המערך עוסק בשאלות כמו: מה המרכיבים של שותפות זו בין יהודים וערבים במערכת הבריאות? מדוע היא מתאפשרת דווקא שם? האם ניתן להרחיב אותה לשותפות בין אזרחים יהודים וערבים גם בתחומי חיים נוספים?

PDF iconשותפים במאבק נגד הקורונה - יחידת לימוד

PDF iconשותפים במאבק נגד הקורונה - מצגת מלווה

מה השתנה במשבר הזה? – על משברים, שינויים ותקווה (גם) בימי קורונה

המערך נועד להגביר רגשות של תקווה ביחס להתמודדות עם משבר הקורונה, תוך העלאת מודעות לשעת המבחן שמשברים מציבים בפני החברה: הם מעלים איומים של פיצול חברתי והגברת שנאה בין קבוצות ומאידך הם פותחים חלון הזדמנויות לחיבורים בין קבוצות ועמידה משותפת אל מול המשבר. >>

PDF iconיחידת לימוד - תקווה בתקופת הקורונה

PDF iconתקווה בימי הקורונה - מצגת מלווה

מערכים לחינוך הבלתי פורמלי: הצעות לפעילות מקוונת במסגרות בלתי-פורמליות

מערך שותפים במאבק נגד הקורונה לחינוך הבלתי פורמלי:

משבר הקורונה ממחיש באופן בולט את העובדה שכולנו, כלל הקבוצות בחברה הישראלית "באותה סירה". דבר זה בא לידי ביטוי בצורה חזקה בשיתוף הפעולה והערבות ההדדית בין צוותי הרפואה המעורבים - ערבים ויהודים. המפגש בוחן סוגיה זו תוך היחשפות לפועלם של צוותי הרפואה, לאתגרים איתם הם מתמודדים  וליתרונות הכרוכים בשותפות ביניהם.

PDF iconמערך לחינוך הבלתי פורמלי - שותפות בצוותי הרפואה העברים והיהודים

 

חרדים מהחרדים: סיקור הציבור החרדי בתקשורת במשבר הקורונה לחינוך הבלתי פורמלי

המערך נועד לתת מענה לדילמה ולאתגר מורכבים: מחד, הצורך לתת לגיטימציה לתחושת כעס המתעוררת אל מול התנהגויות ודפוסים של מיעוט בחברה החרדית, המעמידים בסכנה בריאותית את כלל החברה (ובכלל זה את הציבור החרדי) וחובת ההוקעה שלהן. מאידך, הצורך להתמודד עם הזיהוי השגוי של התנהגות זו עם כלל הציבור החרדי, תוך קיבוע והעצמה של יחס סטריאוטיפי כלפיו. באמצעות שאילת שאלות והצגת תמונה מורכבת, ניתן להפחית סטריאוטיפים ביחס לציבור החרדי ובמקביל להדגיש את החיבורים בין קבוצות בהתמודדות אל מול האיום המשותף לכולנו.

PDF iconחרדים מהחרדים - מערך לחינוך הבלתי פורמלי

 

מערך תקווה לחינוך הבלתי פורמלי:

המערך נועד להגביר רגשות של תקווה ביחס להתמודדות עם משבר הקורונה, תוך העלאת מודעות לשעת המבחן שמשברים מציבים בפני החברה: הם מעלים איומים של פיצול חברתי והגברת שנאה בין קבוצות ומאידך הם פותחים חלון הזדמנויות לחיבורים בין קבוצות ועמידה משותפת אל מול המשבר. 

PDF iconמערך לחינוך הבלתי פורמלי - תקווה בימי קורונה

 

האמירה ה"אקורדית" על יחסים בין קבוצות

5 פעולות למחשבה ולפעולה עם תלמידים בנוגע ליחסים בין קבוצות בתקופת הקורונה >>

PDF iconיחסים בין קבוצות בתקופת הקורונה