ניבוי אחוז ההצבעה בחברה הערבית במהלך יום הבחירות 2022

תיאור רחב של המהלך

לתוצאות הבחירות לכנסת ה 25 בנובמבר 2022 יש השלכות קשות בהקשר של הגדלת התמיכה וההתחזקות של גורמים גזענים ואנטי-ערבים, וכניסתם הצפויה למוקדי הכוח בממשלה. הדבר כמובן מדאיג אותנו באקורד ואנחנו נערכים לפתח מענים לאתגרים הגדולים שהמצב החדש מציב בפנינו. עם זאת, חשוב  לנו לשתף בהצלחה משמעותית של אקורד בהקשר של עידוד ההצבעה של האזרחים הערבים בבחירות האחרונות.

השתתפות של קבוצות מיעוט במערכת הדמוקרטית היא סממן מרכזי של דמוקרטיה תקינה ומתפקדת, שבה אזרחים המשתייכים לקבוצות מיעוט נתפסים ותופסים עצמם כמשתתפים מלאים ושווים במגרש הפוליטי. מתוך כך, במהלך ארבע מערכות הבחירות האחרונות בישראל, מחלקת המחקר באקורד הובילה מחקרים שעוסקים  בהבנת הגורמים הפסיכולוגיים-חברתיים-פוליטיים שקשורים להצבעה ובחינת מהלכים להעלאת שיעור ההצבעה בחברה הערבית.

כחלק מפעילות זו, אקורד הובילה ביום הבחירות לכנסת ה-25 (1.11.22) מהלך ייחודי וראשון מסוגו שמטרתו היתה להנגיש מידע אמין, המבוסס על נתוני אמת, אודות שיעור ההצבעה של האזרחים הערבים באופן כללי וביישובים נבחרים, מתוך הנחה שמידע זה עשוי לעודד הצבעה בחברה הערבית. מהלך זה כלל הקמת מערך איסוף של משקיפים שדיווחו על מספר המצביעים לאורך היום בקלפיות שונות; צוות מחקר שפיתח מודל ניבוי סטטיסטי על בסיס תוצאות בחירות קודמות ועיבד את הדיווחים מהשטח, כולל הצלבת מידע עם גורמים נוספים, על מנת לנבא את אחוז ההצבעה הכללי בחברה הערבית לאורך היום ובסיומו; וכן הפצה של המידע בתקשורת וברשתות החברתיות כדי להנגיש את המידע באופן הרחב ביותר ובזמן אמת.

בזכות מהלך זה הצלחנו לפרסם מידע מדויק אודות אחוז ההצבעה כבר בשעה 20:00, שעתיים לפני סגירת הקלפיות. מודל הניבוי שלנו העריך כי אחוז ההצבעה בחברה הערבית בעת סגירת הקלפיות יהיה 54%. ואכן, אחוז ההצבעה בחברה הערבית (כפי שחושב על ידי גופים שונים) מראה כי המודל ניבא בסטייה של פחות מאחוז אחד את שיעור ההצבעה בפועל, שעמד על53.2% .

אנחנו מאוד גאים בהצלחה של המודל שבנינו ובתרומה שלנו למהלכי עידוד הצבעה של האזרחים הערבים.

הגרף המצורף מראה את אחוז ההצבעה המצטבר בחברה הערבית לפי מודל הניבוי של אקורד בחתך שעות בבחירות לכנסת ה -25.