חדשות

שותפות פוליטית יהודית-ערבית: מהי תמיכת הציבור היהודי בישראל בשותפות זו?

מרץ 14, 2020

 

שותפות בין סקטורים שונים בחברה רב-תרבותית הינה אחת מאבני היסוד של חברה דמוקרטית ופלורליסטית. אך לרעיון השותפות בין החברה היהודית לחברה הערבית בישראל, במיוחד במישור הפוליטי, קיימת התנגדות היסטורית בישראל מסיבות רבות ומגוונות. בסקר זה, ההתייחסות לתמיכה בשותפות פוליטית היתה בנוגע לתמיכה בהקמת קואליציה שנשענת על תמיכת הרשימה המשותפת מבחוץ או בכניסת הרשימה המשותפת לקואליציה.

 

צפי לעלייה באחוז המצביעים בחברה הערבית

פברואר 28, 2020

 

סקר שנערך על ידי צוות המחקר במרכז אקורד בחן את דפוסי ההצבעה הצפויים של ערבים אזרחי ישראל בבחירות הקרובות. הסקר מעלה שורת ממצאים דרמטיים באשר לצפי ההשתתפות, וכן לגבי הסוגיות החברתיות המרכזיות המעסיקות ציבור זה.

באשר להשתתפות בבחירות הקרובות, נראית מגמת עלייה דרמטית בכוונתם של אזרחים ערבים להגיע לקלפי ולהצביע, וביתר שאת בקרב אלו שלא נטלו חלק בסיבוב הקודם. הדבר בא לידי ביטוי בקרב חתכים שונים באוכלוסיה, שנבדקו, בין השאר, בהיבטים גילאיים, גיאוגרפים ומגדריים.