חדשות

שותפות פוליטית יהודית-ערבית: מהי תמיכת הציבור היהודי בישראל בשותפות זו?

מרץ 14, 2020

 

שותפות בין סקטורים שונים בחברה רב-תרבותית הינה אחת מאבני היסוד של חברה דמוקרטית ופלורליסטית. אך לרעיון השותפות בין החברה היהודית לחברה הערבית בישראל, במיוחד במישור הפוליטי, קיימת התנגדות היסטורית בישראל מסיבות רבות ומגוונות. בסקר זה, ההתייחסות לתמיכה בשותפות פוליטית היתה בנוגע לתמיכה בהקמת קואליציה שנשענת על תמיכת הרשימה המשותפת מבחוץ או בכניסת הרשימה המשותפת לקואליציה.