מידעון ראש השנה: שנה חדשה וכיוונים חדשים באקורד

ספטמבר 2020
שנה חדשה וכיוונים חדשים באקורד  

ידידים ותומכים,

אני כותב לכם עם סיום השנה הראשונה שלי כמנכ"ל אקורד, ובתום שנה שבה צוות אקורד הצליח להרחיב את פעילות הארגון לכיוונים חדשים. התמודדנו בהצלחה עם משבר הקורונה ופיתחנו מענים וכלים לאתגרים שהוא הביא ליחסים שבין הקבוצות בחברה, והם כבר נמצאים בשימושם של גופים שונים בשטח. בשנה שחלפה מיסדנו תחום חדש של ייעוץ לארגונים, שמטרתו לתת מענה אפקטיבי מבוסס מחקר וכלים המסייעים לארגונים לקדם תודעה ומעשים שתומכים ביחסים שוויוניים, סובלניים ומכבדים בין קבוצות בחברה. הנענו פעולה ארגונית רחבה בתחום היחסים בין החברה החרדית לכלל החברה בישראל ומהלכים נוספים. 
היחסים בין הקבוצות בחברה בישראל הם אתגר גם בימי שגרה. משבר הקורונה הביא עימו מתחים רבים ומורכבים, אך גם הזדמנויות, כפי שעלה במחקר שערכנו יחד עם מעבדת PICR בעיצומו של המשבר. השבוע פרסמנו מסמך חדש ומקיף שמציג כמה היבטים ונקודות למחשבה, מפרספקטיבה של פסיכולוגיה חברתית, בנוגע להשלכות משבר הקורונה על תהליכים בין-קבוצתיים בכל חברה, ובדגש על החברה בישראל. אני מזמין אתכם לקרוא את המסמך המרתק הזה, המצביע על אתגרים והזדמנויות ומציע דרכי פעולה אפקטיביות ודרכים למינוף ההזדמנויות הקיימות כדי לקדם חברה שוויונית, סובלניות ומכבדת יותר. 
אני שמח לשתף בהתפתחויות בתחומי הפעולה השונים של אקורד. 

משבר הקורונה חייב אותנו להבין בתוך זמן קצר את ההתפתחויות הדרמטיות בעולם התעסוקה ואת משמעותן מבחינת המהלכים לקידום תעסוקה מגוונת, מכילה ושוויונית. פעילות מרכזית של אקורד בנושא מכוונת לצמצם את הפגיעה בחברי קבוצות הגיוון, שהם במקרים רבים הראשונים שמפוטרים או מוצאים לחל"ת והאחרונים שחוזרים ממנה. זמן קצר אחרי תחילת המשבר יצאנו עם המדריך תעסוקה מגוונת בארגונים גם בימי קורונה – מדריך מעשי למנהלות ומנהלים, המציע דרכים לשמירה על תעסוקה מגוונת גם בצל המשבר (תקציר כאן). בהמשך פיתחנו מדריך לקיום ראיון מקוון והוגן, ובפרט כשמדובר במועמדות ומועמדים המשתייכים לקבוצות גיוון: "מתקוונים לגוון" – המלצות לניהול ריאיון מקוון לקהל מגוון. את הניתוח שלנו לאתגרי השעה בהקשר של תעסוקה מגוונות ושוויונית פרסמנו בעיתונות הכלכלית. ד"ר אורנית רמתי-דביר וד"ר רונה שטיין, מנהלת וחוקרת ראשית של תחום התעסוקה באקורד, פרסמו מאמר שעסק באתגרים ובהזדמנויות לקידום תעסוקת חרדים בעקבות משבר הקורונה באתר "כלכליסט", והצביעו על שינויים המתרחשים בשדה התעסוקה של החרדים בעקבות הקורונה. בטור "מעסיקים, אל תיתנו לעובדים החלשים לשלם את מחיר המגפה" שפרסמתי בדה-מרקר, קראתי למעסיקים להביא בחשבון את ההטיות הפסיכולוגיות שעלולות לגרום להם לדחות את החזרתם של עובדים מקבוצות מיעוט לעבודה, ובכך להביא לפגיעה קשה וארוכת־טווח במצב התעסוקה של הקבוצות המוחלשות.

במהלך התקופה הזאת גם העברנו את ההתערבויות שלנו בחברות עסקיות לפלטפורמות דיגיטליות והתאמנו את התכנים למציאות העכשווית. לבקשת שותפינו במיזם קו אימפקט והמשרד לשוויון חברתי, ערכנו מחקר שבו בדקנו תפיסות, עמדות ורגשות של אזרחים ערבים ביחס לתעסוקה בעת משבר הקורונה. ממצאי המחקר משמשים כעת את קובעי המדיניות ואת הגופים הפועלים לקידום תעסוקת ערבים. תחום התעסוקה באקורד ממשיך לפתח דרכים לרתום את הפסיכולוגיה החברתית לקידום תעסוקה מגוונת גם בעיצומו של המשבר הנוכחי בשוק העבודה. 

תחום החינוך לשותפות פעל בחודשים האחרונים על רקע מציאות חדשה לחלוטין במערכת החינוך. עם פרוץ המשבר התחלנו בפיתוח מערכי שיעור שייתנו מענה מותאם ואיכותי למורים ולאנשי חינוך מול אתגרי הלמידה מרחוק. השיעורים נוגעים בסוגיות אקטואליות בתחום יחסים בין קבוצות, כמו למשל התחזקות הסטריאוטיפים כלפי החברה החרדית, או מצבה של החברה הערבית בהשוואה למשקלה בקרב צוותי הרפואה. מערכי השיעור מותאמים למערכת החינוך העברית והערבית כמו גם לחינוך הבלתי פורמלי, וכבר נמצאים בשימוש. 

בד בבד המשכנו בתהליכי הפיתוח והיישום שאינם קשורים למשבר הקורונה: העמקנו את הפיתוח והיישום של המענה הפדגוגי בתחום החינוך לשותפות לתלמידים במערכת החינוך החרדית. במהלך חדשני נכנסנו לפעול בבתי ספר יסודיים, ואנו נמצאים בעיצומו של פיתוח התערבויות חינוכיות לתלמידי החינוך היסודי, ולמרבה ההתרגשות הוא ייושם בבתי ספר בתל אביב כבר בשנת הלימודית הנוכחית. הצלחנו גם לעשות צעדים משמעותיים לקראת השפעה רחבה יותר על חינוך לשותפות לאורכה ורוחבה של מערכת החינוך. גמרנו לפתח סדנאות והכשרות פרונטליות ומקוונות למורים באמצעים טכנולוגיים ופדגוגים חדשניים, שיכשירו מורים רבים לעסוק בחינוך לשותפות באופן אפקטיבי. הפעולה שלנו בתחום קהילות מורים לחינוך לשותפות התמודדה בהצלחה עם אתגרי הקורונה, ואנו נערכים להרחבת הפעילות ולפתיחת קהילות מורים נוספות כבר השנה.

תחום המחקר באקורד הרחיב את פעילותו בצורה ניכרת. לצד הכפלת מספר החוקרים בצוות, הגדלנו את מספר הפרויקטים המחקריים פי ארבעה! המחקרים המרתקים שבוצעו השנה כללו מחקר עמדות ביחס לבעלי מוגבלויות, מחקר חדשני שעוסק ביחסים בין סטודנטים יהודים וערבים בקמפוס, שני מחקרים שעסקו בדפוסי הצבעה של אזרחים ערבים במהלך מערכות הבחירות ועוד. עם פרוץ משבר הקורונה, הנענו, בשיתוף מעבדת PICR באוניברסיטה העברית, סדרת מחקרים שבחנו את התפיסות והרגשות הדומיננטיים בחברה בישראל בימים אלה בהקשר של משבר הקורונה, הן כלפי המגפה והן כלפי קבוצות חברתיות שונות. המחקרים מיפו את רמות האיום בקרב כל אחת מהקבוצות ובדקו את הקשר בין תחושת האיום לרמת העוינות הבין-קבוצתית. ממצאי המחקר היו כאמור בסיס לפיתוח ההתערבויות של אקורד למתן מענים בתחומים שונים לאתגרי הקורונה, והם פורסמו בהרחבה בידיעות אחרונות – "הנגיף החברתי". לקראת השנה החדשה אנחנו מתכננים לערוך מחקרים בקרב קהילות שהיחסים ביניהן החמירו, לבחון את היחסים בין חרדים לחילונים, ולפתח התערבויות שיעזרו לשקם את היחסים בין הקבוצות שנפגעו מהמשבר
 
תחום הייעוץ, הפיתוח והלמידה באקורד הגיע בשנה האחרונה לפריצת דרך בפיתוח ומידול תשתיות ידע, כלים והכשרות לעובדים השונים במרכז, אשר הקפיצו את היכולות המקצועיות של עובדי אקורד ואת היכולת שלנו לקדם שינוי חברתי. בשנה הקרובה אנו מתכוונים להתמקד בפיתוח יכולות הייעוץ של המרכז, באמצעות פרויקטים חדשים במרחבים חשובים ובעלי פוטנציאל השפעה דרמטי על היחסים בין קבוצות בחברה בישראל: רשויות מקומיות, המשטרה, התקשורת והקמפיינים. הפרויקטים החדשים יאפשרו לנו לפתח ולמדל את מתודלוגיית הייעוץ הפסיכו-חברתי – פרקטיקה חדשנית שצפויה להתרחב לכלל התהליכים והפרויקטים האחרים שלנו. 

לסיכום, עם סיומה של שנתי הראשונה כמנכ"ל הארגון, אני שמח שעומדת לי הזכות, יחד עם צוות הארגון, להתמודד עם אחד האתגרים המורכבים והחשובים ביותר, היחסים בין הקבוצות בחברה הישראלית. בצל מערכת פוליטית שמעצימה את המתחים ואת הקיטוב בחברה ובעיצומו של משבר בריאותי, כלכלי וחברתי, המשימה של אקורד הפכה קשה ומורכבת אך גם נחוצה הרבה יותר. צוות מרכז אקורד עושה כל מאמץ לסייע ולעמוד לרשותם של הגורמים והגופים המקדמים יחסים שוויוניים, סובלניים ומכבדים בין קבוצות שונות בחברה. אתם מוזמנים לעקוב אחרי פרסומים וחדשות נוספות בדף הפייסבוק של אקורד. 

בצל האתגרים שכולנו מתמודדים עימם, אני מאחל שנה עברית טובה לכל החוגגים ולכולנו: מזור למגפה, בריאות טובה, והרבה אמונה בכוח המשותף של אזרחי ישראל והעולם לפעול ביחד למען עתיד טוב יותר.

בברכה,


רון גרליץ
מנכ"ל אקורד – פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי
ron.gerlitz@mail.huji.ac.il