מחקר חדש של מרכז אקורד מראה: רוב הציבור מתנגד לסיפוח חד-צדדי

28.06.2020

 

סקר מקיף מטעם מרכז אקורד – פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי באוניברסיטה העברית בחן דפוסי תמיכה והתנגדות לתכנית הסיפוח של הממשלה שמתוכננת לקיץ הקרוב. במחקר זה, שהוא הגדול והמעמיק ביותר שנערך בארץ בנושא הסיפוח, נמצא כי:

· 69% מהציבור בישראל מתנגד לסיפוח חד-צדדי

· סיפוח חד-צדדי נמצא בתחתית סדר העדיפויות הציבורי

· רוב הציבור מרגיש שסדר העדיפויות של הממשלה לא תואם את שלו

· ישנה תפיסה שגויה בקרב הציבור היהודי בנוגע למידת התמיכה בסיפוח חד-צדדי. בעוד שרוב מוחלט של הציבור מתנגד למהלך, נמצא כי הציבור מעריך את התמיכה הקיימת בסיפוח חד-צדדי ב 16% יותר מאחוז התמיכה בפועל.

הסקר נערך בתחילת חודש יוני 2020 בקרב האוכלוסייה הבוגרת בישראל. בסקר נדגמו 1,795 אזרחים יהודים ו 182 אזרחים ערבים - סה"כ 1,977 נשאלים.

ממצאי המחקר העיקריים:

רוב משמעותי בציבור בישראל מתנגד לתוכנית הסיפוח החד-צדדי של הממשלה.

נמצא כי רוב אזרחי ישראל מתנגדים לתכנית הסיפוח. כאשר המשיבים התבקשו להכריע בין תמיכה להתנגדות לסיפוח חד-צדדי, התגלה כי 69% מהציבור מתנגדים לסיפוח חד-צדדי, בעוד שרק כ-31% תומכים במהלך זה. מדובר ב 63.5% מהציבור היהודי ו 92% מהציבור הערבי אשר מתנגדים לסיפוח. כמו כן, לפי חלוקה למחנות הפוליטיים בציבור היהודי, המחקר מצא שההתנגדות בשמאל ובמרכז היא כמעט ברמת קונצנזוס (94% ו-80% מתנגדים בהתאמה), ובקרב הימין 40% ציינו כי הם מתנגדים למהלך המדיני הזה. השאלה שנשאלה הייתה "מה מידת תמיכתך או התנגדותך למהלך שבו ישראל תספח באופן חד-צדדי לשטחה אזורים בגדה המערבית?" והתשובות נעו מ1 – מתנגד מאוד ל6 – תומך מאוד.

 

 

התנגדות ותמיכה בסיפוח חד-צדדי בקרב כלל הציבור – 69% מתנגדים, 31% תומכים:

התנגדות ותמיכה בסיפוח חד צדדי

 

אחוזים גבוהים של מתנגדים לסיפוח חד-צדדי בקרב יהודים:

אחוזים גבוהים של מתנגדים לסיפוח חד-צדדי בקרב יהודים

 

בחברה הערבית 92% מהאזרחים מתנגדים לסיפוח חד צדדי:

בחברה הערבית 92% מהאזרחים מתנגדים לסיפוח חד צדדי

בסך הכל 63.5% מהציבור היהודי, 92% מהציבור הערבי ו 69% מכלל הציבור בישראל מתנגדים לסיפוח חד-צדדי.

 

המחקר מצא שקיים פער גדול בין רמת התמיכה בסיפוח חד-צדדי בקרב הציבור בפועל ובין התפיסה של הציבור היהודי את רמת התמיכה. כאשר התבקשו משתתפי המדגם היהודים לשער את אחוז התמיכה בסיפוח חד-צדדי (נשאלו "מה לדעתך אחוז היהודים בישראל שתומכים בסיפוח חד-צדדי של חלקים מהגדה המערבית?"), הם העריכו אותו ב52%, בעוד שבפועל בקרב הציבור היהודי בישראל רק 36.5% תומכים בסיפוח חד-צדדי, ובקרב כלל הציבור בישראל רק 31% תומכים. בעוד שרוב מוחלט של הציבור מתנגד למהלך, נמצא כי הציבור מעריך את התמיכה הקיימת בסיפוח חד-צדדי ב 16% יותר מאחוז התמיכה בפועל. הציבור היהודי תופס את התמיכה בסיפוח חד-צדדי כגבוהה יותר מרמת התמיכה האמיתית:

הציבור היהודי תופס את התמיכה בסיפוח חד-צדדי כגבוהה יותר מרמת התמיכה האמיתית

 

המחקר בדק גם את סדר העדיפויות של הציבור בנושאים שונים אשר נמצאים על סדר היום. המשתתפים נשאלו "לפניך רשימה של נושאים חברתיים ואקטואליים. דרג את הנושאים לפי סדר החשיבות שיש לטפל בהם מהחשוב ביותר (1) עד להכי פחות חשוב (8) בעיניך", והוצגו בפניהם 8 הנושאים המוצגים בגרפים. לאחר מכן נעשה קידוד מחדש כך שהדירוג החשוב ביותר קיבל את הניקוד הגבוה ביותר (8) ולהיפך – כלומר, נושא עם ממוצע נמוך יותר בגרף דורג נמוך בסדר העדיפויות ואילו הנושאים שמדורגים גבוה יותר נראים במספרים הגבוהים יותר. ניתן לראות מהממצאים שסיפוח חד-צדדי/החלת ריבונות הוא הנושא שמדורג הנמוך ביותר בסדר העדיפויות הציבורי, כאשר בקצה השני של הסקאלה ממוקמים נושאים כמו יוקר המחיה ומצב מערכת הבריאות.

סיפוח הגדה המערבית נמצא במקום הנמוך ביותר בסדר העדיפויות הציבורי:

סיפוח הגדה המערבית נמצא במקום הנמוך ביותר בסדר העדיפויות הציבוריסדר העדיפויות של הציבור הערבי

 

המחקר גם בדק את הרבה שבה הציבור מעריך את ההתאמה בין סדר העדיפויות שלו לזה של הממשלה. המשיבים התבקשו לענות על השאלה "באיזו מידה לדעתך סדר העדיפויות של הממשלה

הנוכחית תואם את סדר העדיפויות שלך?" שם נמצא בקרב הציבורי היהודי כי בחלוקה על פי אנשי שמאל, מרכז, וימין, רוב מוחץ של אנשי מרכז ושמאל מאמינים כי סדר העדיפויות של הממשלה "כלל לא תואם" את סדר העדיפויות שלהם, ורק 10% מאנשי הימין מאמינים שסדר העדיפויות של הממשלה הנוכחית תואם את שלהם במידה רבה.

 

רוב הציבור מרגיש שסדר העדיפויות של הממשלה לא תואם את שלו:

רוב הציבור מרגיש שסדר העדיפויות של הממשלה לא תואם את שלו

 

לסיכום, ממצאי המחקר מצביעים על כך שרוב הציבור בישראל מתנגד לתכנית הסיפוח החד-צדדי והציבור בישראל מאמין שהיא אינה משקפת את סדר העדיפויות שלו. בנוסף, ישנם פערים בין רמת התמיכה הנמוכה בסיפוח ורמת התמיכה המוערכת בקרב הציבור היהודי.

פרופ' עירן הלפרין, המייסד ויו"ר שותף של מרכז אקורד: "ביצענו מחקר מקיף במדגם גדול במיוחד, והממצאים הינם מובהקים וחד משמעיים – רוב הציבור הישראלי מתנגד לסיפוח ורואה בו כנושא הנמצא בתחתית סדר העדיפויות". ראש תחום מחקר במרכז אקורד, ד"ר יוסי חסון: "בעוד שנראה שיש מחלוקת פוליטית סביב הסיפוח החד-צדדי בתוך הממשלה, היא אינה משתקפת בצורה חדה בעמדות הציבור הרחב. לעומת לסוגיות פוליטיות אחרות, ממצאי הסקר מראים כי קיים קונצנזוס רחב יחסית סביב ההתנגדות לסיפוח". לי אלדר: "המחקר ממחיש באופן ברור את הפער שבין העמדות האמיתיות של הציבור נגד סיפוח חד צדדי לעומת מה שנתפס כתמיכה ציבורית למהלך".

נתוני המחקר נאספו על ידי חברות הסקרים פאנל האינטרנטי "i-Panel" ומכון המחקר "סטאטנט".

צוות המחקר: פרופ' עירן הלפרין, ד"ר יוסי חסון, לי אלדר וענבל סיפריס.