חזון

 

העבודה בשותפות עם מובילים חברתיים להגשמת ערכי צדק ושוויון, כבוד האדם וטיפוח סובלנות,

מנחים את דרכנו המקצועית, תוך אחריות אישית וחברתית ומחוייבות למצויינות ולעקרונות מדעיים. 

 

במציאות מקוטבת מרובת סכסוכים ושסעים עמוקי שורשים, אנו מאמינים ששליחותנו המדעית והערכית לא רק נחוצה, אלא גם דחופה: להקטין את גילויי העוינות, האלימות והגזענות, להעצים בקרב החברה את הכוחות הפועלים למיגור תופעות אלו ולקידומם של ערבות הדדית, צמצום פערים חברתיים, אזרחות פעילה ומעורבות חברתית.

בבסיסם, תהליכים אלו עוסקים בשינוי תודעתי והתמודדות עם חסמים פסיכולוגיים ברמת הפרט והקבוצה.

אנו מאמינים שהדרך להגשמת חזוננו המקצועי מחייבת יצירת תרבות ארגונית שמטפחת:
1. את מקומו של הפסיכולוג החברתי כמקצוע בשירות השדה.
2. היכרות עם ידע תיאורטי ואמפירי לצורך קבלת החלטות על-ידי סוכני-שינוי חברתיים, ופיתוח משותף של ידע וכלים חדשים, כבדרך שבשגרה.
3. עמדה חברתית פלורליסטית, סובלנית ורב תרבותית.
4. תחושת ערך עצמי ומתן הכרה בחשיבותן של זהויות אישיות וקבוצתיות.
5. גישה הומניסטית ורגישות אמפטית לנרטיבים שונים.
6. חשיבה ביקורתית ושימוש בכלי הערכה ומדידה. 
7. סקרנות, השכלה רחבה ופתיחות דעת.  

ברוח דברים אלה ובשותפות עם מובילים חברתיים – ארגונים, פרטים, מעצבי דעת קהל ומתווי מדיניות - יפעל המרכז היישומי ביצירתיות ובהתמדה להוות כוח עזר ומודל לשיתוף פעולה תומך ופורץ דרך. ​